• https: www.hvarinfo.com hr: what to see
 • https: www.hvarinfo.com de: was sollten sie sehen
 • https: www.hvarinfo.com cz co vida t
 • https: www.hvarinfo.com pl: co zobaczya
 • https: www.hvarinfo.com it: cosa visitare
 • https: www.hvarinfo.com fr: quoi voir
 • https: www.hvarinfo.com si kaj videti na hvaru
 • https: www.hvarinfo.com what to see
Ostrov Hvar
Město Hvar
Jelsa
Stari Grad
Zavala
Vrboska
Zátoky na Hvaru
Ivan Dolac
Basina
Milna
Sveta Nedilja
Sućuraj
Hvar info
Fotografie Hvaru
Pláže na ostrově Hvar
Podnebí ostrova Hvar
Předpověď počasí
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
Jak přijet na Hvar
Jak přijet na Hvar?
Trajekty na Hvar
Mapa ostrova Hvar
Aktivity
Co vidět?
Noční život na Hvaru
Food & Restaurants in Hvar
 • hvar hotels
 • hvar hotels
 • hvar hotels
Chorvatsko
Ostrov Hvar Co vidět?
Ubytování v ostrov HvarUbytování na ostrově Hvar 2019 !

Domy, apartmány, pokoje  Hvar - Ubytování soukromi - 630 domy, apartmány a pokoje k pronájmu ostrov Hvar, Chorvatsko! Super ceny, recenze hostů !

Co vidět?


Paklinské ostrovy

Paklinské ostrovy
Paklinské ostrovy
Skupina 20 ostrůvků a útesů, které se táhnou před městem Hvarem, nazvaná Paklinské ostrovy (nebo jak Hvarané jednoduše říkají Hvarski škoji) tvoří jedinečnou a nejznámější přírodní krásu Hvaru.
Kdysi holé, klidné ostrůvky pokryté jen voňavým vřesem, s několika místy, na nichž bylo možné obdělávat půdu (ve starých dobách se zde selo dokonce i obilí), a malou osadou Vloka, jsou dnes prostorným hvarským turistickým výletním místem – široko daleko známou hvarskou slunečnou Arkadií.

Nudistická mapa
Nudistická mapa
Nejznámějším ostrovem z Paklinských ostrovů je Sveti Klement s osadou a zátokou Palmižana, kde se ze severní strany nachází ACI marina a z jižní strany celá řada restaurací a velká zátoka (Vinogradisce), oblíbená destinace jachtařů z celého světa. Své místo na ostrůvcích našli také nudisté (viz mapa), a kromě restaurací jsou zde také plážové bary pro všechny, kteří touží po celodenní zábavě.

Výletní lodě, které během celého dne jezdí na Paklinské ostrovy, vyplouvají z přístaviště před hvarským Arsenálem na nábřeží.

Pevnost Fortica (Španjola)
Pevnost Fortica
Pevnost Fortica
Byla vybudována na kopci nad starou částí města v polovině 16. století. Nebudete okouzleni jen samotnou její architekturou, nýbrž vás uchvátí také překrásný výhled na město Hvar, jeho okolí a na nedaleké ostrovy.


Hvarská katedrála
Hvarská katedrála
Hvarská katedrála
společně Biskupským dvorem uzavírá východní stranu největšího náměstí v Dalmácii - hvarskou Pjacu (Náměstí sv. Stjepana). Katedrála je zasvěcená Sv. Stjepanu, papeži a mučedníkovi, patronovi biskupství a města Hvaru. Je hlavním hvarským kostelem a zároveň také centrem farnosti města Hvaru.


Hvarské divadlo (a Arsenal)
Hvarské divadlo (a Arsenal)
Hvarské divadlo (a Arsenal)
založené roku 1612, je jedním z prvních obecních divadel v Evropě. Bylo vystavěno nad starobylým Arsenalem (prostorem pro opravu galií a skladištěm veškerých námořních potřeb). Vnější strana divadla se dochovala převážně ve svém původním tvaru a vnitřní stranu tvoří architektura z 19.století.


Františkánský klášter
Františkánský klášter
Františkánský klášter
byl založen roku 1461. Uvnitř klášterního ticha a klidu si můžete prohlédnout také klášterní muzejní bohatství, mezi kterým vyniká známá sbírka obrazů starých mistrů.Klášter Benediktýnek
Klášter Benediktýnek
Klášter Benediktýnek
ve Hvaru existuje již od roku 1664, kdy z Pagu přišly do Hvaru dvě řádové sestry, aby klášter mohl začít se svým působením. O založení kláštera usilovala hvarská komuna od roku 1534 a někteří Hvarané svými darovacími listinami podporovali jeho výstavbu.

Kromě prvořadého duchovního charakteru, který klášter již po staletí ztělesňuje na tomto prostoru, je dnes známý po celém světě krajkou z agáve: tradicí, která se pouze tady v klášteře udržuje a již 100-130 let se předává z generace na generaci.


Stari Grad


RYBNÍK PETRA HEKTOROVIĆE

Tvrz Petra Hektoroviće (1487 – 1572) s rybníkem a holubníkem nad ním je nejznámější stavbou Starého Gradu.
Tvrz Petra Hektoroviće
Tvrz Petra Hektoroviće


Tento renesanční básník ji budoval po celý svůj dlouhý život a znamenala pro něj stejně jako jeho literární dílo. V ní uskutečnil myšlenku mikrokosmu – malého, uzavřeného světa, v němž mají prostor pro život všechna boží stvoření – ryby, ptáci, rostliny a lidé (on, jeho přátelé, svatá žena, poutníci a chudáci!).

Tvrz je také kamennou knihou – Hektorović vytesal více než dvacet kamenných nápisů v latině, italštině (v italštině pouze jeden – vlastní životní moto: Fede e realta o quanto e bella! – Ó, jak je krásná víra a skutečnost!) a v chorvatském jazyce.

NÁMĚSTÍ SV. STJEPANA
Sv. Stjepan
Sv. Stjepan
před stejnojmenným farním kostelem, kdysi první hvarskou katedrálou, je nejvýznamnější veřejný prostor města Stari Grad. V minulosti se zde vynášely rozsudky a uzavíraly smlouvy a dnes se, poté co se denní rytmus obyvatel a hostů přestěhoval na nábřeží, stal oázou ticha a kontemplace.

KOSTEL SV. STJEPANA
je barokní stavba, jejíž výstavba začala v roce 1605 poté, co byla zbořena stará katedrála a biskupský dvůr. Hlavní portál a pravděpodobně i průčelí vypracoval znamenitý mistr z Korčuly Ivan Pomenić, stavitel dnešní katedrály v Hvaru. Místní řemeslníci vystavěli kostel a umělci z Benátek jej zevnitř vyzdobili oltáři a oltářními obrazy. Zvonice pochází z roku 1753 a její základy a přízemí byly postaveny z velkých kamenných bloků pocházejících z antických městských hradeb, o čemž svědčí i nápis nad vstupními dveřmi zvonice.


STAROGRADSKÉ POLE (HORA)
Starogradské pole
Starogradské pole
Velké pole uprostřed ostrova měnilo jméno tak, jak se měnili jeho hospodáři: řecky Khora Pharu (vysl.Hora Farau), římsky Ager Pharensis, středověké Campus Sancti Stephani (Pole sv. Stjepana), dnes Starogradské pole. Ale vždy bylo břichem ostrova: umožňovalo život během tisíciletí.


Pole je vlastně kulturní krajina tvarovaná tisíciletími. Starogradské pole bylo odedávna osázeno vinnou révou a v antice a středověku se zde selo také obilí. Na okrajích parcel a v méně úrodných oblastech rostly fíkovníky.
Hora
Hora
Mandloně byly blíže osadám, téměř v zahradách. Olivové háje se stejně jako dnes šplhaly po nízkých stráních pole. Mezi olivovníky rostly také rohovníky. A co víc, donedávna zde byla terasovitě vysázená pole levandule, vysázené po zkáze vinné révy počátkem XX. stol.

Dnes je dobývá borovice halepská, která se pozvolna spouští k okrajům osady. Starogradské pole bylo díky nejlépe zachovanému katastrálnímu rozdělení ve Středomoří v roce 2008 zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO současně se starým městským jádrem města Stari Grad.
 
Secure server   Vakance travel
 Chorvatske turisticke sdruzeni Sdruzeni chorvatskych cestovnich kancelari